קורסים והשתלמויות

"נוכח התפשטות נגיף הקורונה, קיום הפעילות דלעיל כפוף להנחיות משרד הבריאות כפי שיינתנו מעת לעת.
ככל שהפעילות תבוטל עקב הנחיות אלה, אף אם באופן מיידי, לא תהא לכם כל טענה כלפי האיגוד"

*עובדי הוראה בשבתון : ניתן להירשם למקסימום 6 קורסים בשנת שבתון אחת
*עובדי הוראה בפועל: ניתן להירשם למקסימום 4 קורסים בשנת לימודים אחת

קורסים לעובדי הוראה בשבתון
קורסים לעובדי הוראה בשבתון
קורסים לעובדי הוראה בפועל
קורסים לעובדי הוראה בפועל
קורסים לקהל הרחב